[20-12-2018]. Οι βιβλιοθήκες ως χώροι μάθησης.

Το ΓΣΒ σε δυο συνεδριάσεις (5 Οκτωβρίου και 20 Δεκεμβρίου 2018) συζήτησε θέματα σχετικά με την ανάδειξη των Δημοσίων Βιβλιοθηκών ως χώρων μάθησης και την περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων που αφορούν τον ψηφιακό γραμματισμό και τις άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης (non-formal, informal learning) στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

Η αναγκαιότητα για τις συζητήσεις στο ΓΣΒ και τη διαμόρφωση τεκμηρίου που προτείνει ένα σύνολο κατευθύνσεων ως βάση διαλόγου για την ενδυνάμωση του ρόλου των ΔΒ στις διαφαινόμενες ανάγκες των πολιτών, προέκυψε από τον έντονο προβληματισμό και το διάλογο που έχει προκαλέσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός των οικονομιών και κοινωνιών σε παγκόσμια, αλλά και εθνική κλίμακα. Οι συζητήσεις και η απόψεις του ΓΣΒ βασίστηκαν στην σχετική έκθεση του Αναπληρωτή Προέδρου του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών κ. Β. Σουλικιά.

Η πρόσβαση στα προαναφερθέντα τεκμηρία γίνεται από τους συνδέσμους: