Σύνθεση

Σύμφωνα μα την υπ.αριθμ.220783/Γ3/23.12.2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 735τ.Υ.Ο.Δ.Δ./30-12-2016 (Α.Δ.Α: 60Φ94653ΠΣ-ΓΥΦ), το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος: Μιχάλης Σφακάκης

Αντιπρόεδρος: Γιάννης Τσάκωνας

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Φορέας
Φίλιππος Τσιμπόγλου Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας
Σπυρίδων Παρδάλης Διεύθυνση Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Μαριέττα Μινώτου Γενικά Αρχεία του Κράτους
Χριστίνα Κυριακοπούλου Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης
Χρήστος Παπαθεοδώρου Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γεωργία Φέρμελη Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Κωνσταντίνος Γραμματικός Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας

 

Αναπληρωματικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Φορέας
Βασίλειος Σουλικιάς Αναπληρωτής Προέδρου
Κωνστάντια Κακάλη Αναπληρώτρια Αντιπροέδρου
Αικατερίνη Πούλου Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας
Ευγενία Παπαγεωργίου Διεύθυνση Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Αμαλία Παππά Γενικά Αρχεία του Κράτους
Πανωραία Γαϊτάνου Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης
Εμμανουήλ Γαρουφάλου Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης
Παύλος Χαραμής Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Χαριτίνη Μπλιάτσιου Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας