[28-6-2018]. Θέσεις ΓΣΒ για το Δημόσιο Δανεισμό.

Μαρούσι, 20 Ιουνίου 2018.

Το ΓΣΒ στη συνεδρίαση της 28ης Ιουνίου 2018 διαμόρφωσε τις θέσεις του για το Δημόσιο Δανεισμό.

Το τεκμήριο με τις θέσεις του ΓΣΒ για το Δημόσιο Δανεισμό διατίθεται δημοσίως εδώ.